Hình đại diện của nirajmahapatro
@nirajmahapatro
Cờ của India
bengaluru, India
Thành viên từ June, 2007
2 Đề xuất

Niraj Kumar Mahapatro

Trực tuyến Ngoại tuyến
A professional Electronics engineer (M. Tech in Analog VLSI and Embedded systems). Experienced in VLSI and embedded system industry for 8 years Expertise: 1. Embedded system - Microcontroller (Atmel, Nordic, MSP430, CC2650, CC2541), I2C, SPI, Arduino, R Pi, Beagleboard xM, Launchpads, ESP8266, BLE, WiFi, USB, GSM, GPS 2. Sensor aquisition : Acc, gyro, Pressure, temp, motor drive, robotics, sonnar, proximity, LDR 3. VLSI Design : Standard Cell design, Liberty characterization, IBIS, Verilog, RTL to GDSII 4. Image processing : openCV, Matlab, stereo camera, Depth sense camera, 5. PCB design : Schematic design, PCB layout 6. Algorithms, machine learning, Tools and languages : 1. Embedded : AVR, Arduino, MSP, CC 2. Simulation : LTspice, ngspice, Cadence Spectre, hSpice 3. High level languages : Perl, Python, Java, Android 4. Embedded languages : C, C++, eLua 5. Modelling : Matlab, Octave, Liberty, 6. ECAD : Kicad, Eagle, Multisim 7. OS : Linux, Windows 8. Programming and Automation
$25 USD/giờ
2 đánh giá
4.7
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Team Lead

Jan 2014

Team Leader and Customer Interaction Experience FinFet desing Team building Resource management Project management Advanced engineering consultation AOCVM, LVF modelling

Senior Design Engineer

Jan 2012 - Dec 2013 (1 year)

Individual contributor and Technical Expert Experience: Characterization of Standard cell library Standard cell library design Flow design and automation Quality Assurance flow development LEF, GDS, CDB, PGV modelling

Design Engineer

Jul 2008 - Dec 2011 (3 years)

Individual contributor for VLSI design projects. Experience: EDA tool development GPIO design and characterization IBIS model generation Standard cell library design Standard cell library characterization Automation and programming

Giáo dục

M Tech in Analog VLSI and Embedded Systems

2011 - 2014 (3 years)

B.Tech in Electronics and Telecommunications

2004 - 2008 (4 years)

Chứng Nhận

 • Digital Electronics Level 1
  80%
 • C 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự