Ảnh đại diện của nomanbd
@nomanbd
Member since Ngày 24 tháng 06 năm 2009
2 Đề xuất

Noman Ahmed

Trực tuyến Ngoại tuyến
10+ years experienced in server and network administration involving linux / windows systems for any sort of purposes. Also 3+ years experienced in AWS / Any cloud systems. Have done a lot of projects successfully as a freelancer around the world. - Platforms : Red Hat Linux, WINNT, VM Administration - Cloud : Amazon EC2-VPC, Loadbalancing, RDS, Route 53, S3, SNS, VPN,Firewall,Server administration, Rackspace - DBMS technologies : MySql - iis/apache/tomcat, Subversion,LAMP, - WHM / Cpanel build and administration in all sort of server platforms. - Website maintenance, migration, loadbalancing, DNS, SSL, Web Security - Email Server implementation, whitelisting, maintenance. - Mikrotik Router OS administration with ISP / WISP and total network implementation.
$10 USD/giờ
10 đánh giá
3.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự