Ảnh đại diện của nordiym
@nordiym
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 12 năm 2008
1 Đề xuất

nordiym

Trực tuyến Ngoại tuyến
More then 4 years of working experience in software engineering. Expertise in C# ( WPF, Silverlight, WinForms, ASP.NET ), SQL ( MS SQL Server, MS SQL Server Compact ). Self-motivated team-player with ability to provide result on time, on budget and with highest quality.
$15 USD/giờ
10 đánh giá
4.1
  • 77%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

C# Developer

Dec 2009

C#, SQL, WCF, RIA Services, Silverlight, SQL Server, Telerik Silverlight Controls

C# Developer

Nov 2007 - Aug 2009 (1 year)

C#, WinForms, iTextSharp

C# Developer

Feb 2006 - Nov 2007 (1 year)

C#, SQL, WinForms, SQL Server

Junior Researcher Assistant

Dec 2005 - Jul 2006 (7 months)

C++, OpenGL, C#, WinForms

Giáo dục

Software Engineer (specialist)

2001 - 2006 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự