Ảnh đại diện của patelanil9
@patelanil9
Cờ của India Ahmedabad, India
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 02 năm 2015
0 Đề xuất

patelanil9

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am working as software Engineer from last 4 years,and looking for good project on freelance ,Java,J2EE,Spring,Struts,Hibernet,MySQL,Jquery and I also known JAVAFX,GWT,SmartGWT,JPA,Hibernate JPA,Maven Build tool ,Ant Build Tool, Junit. Software Testing,Maven,Spring Boot,Gradle,Ant Build ,Spring Boot, I have completed 15 project on freelance.
$10 USD/giờ
9 đánh giá
3.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 22%Đúng giờ
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Engineer

Apr 2016

I am working as software engineer at HighQ. currently Working on Struts,JSP,Java,Jquery,JavaScript,HTML,MSSQL

Delv Software Engineer

Jul 2015 - Apr 2016 (9 months)

I was working at mphasis as software engineer, I worked on JSP servlet,Oracle,Java ,HTML,Jquery technologies, My Responsibility was Changing request in Code ,Bug Fixing,New Development.

Software Developer

Feb 2014 - Jul 2015 (1 year)

I was working At CRP as an software developer, My Role was to create new module and Fix existing Issues,Deployment of new changes to TomCat, I have worked at CRP on Below technologies JAVA,Spring MVC,MySQL,JSP,CSS,BootStrap,Jquery,Servlet

Giáo dục

MCA

2010 - 2013 (3 years)

BCA

2007 - 2010 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự