Hình đại diện của patrickjjs
@patrickjjs
Cờ của India Dindigul, India
Làm thành viên từ 25 tháng 4, 2013
1 Đề xuất

patrickjjs

Trực tuyến Ngoại tuyến
ERSS is a business IT solution provider based in India. We help organizations to achieve maximum business excellence through our technology partnership. We also provide satisfactory services for companies hunting for an appropriate outsourcing company. We are working as an offshore software development firm for our clients from US, UK, Canada & Sweden and having expertise in the following: Technologies: PHP, ASP, C#.NET, WCF, WPF, Silverlight and LINQ & SharePoint Database: SQL server 2005, 2008, 2012, 2014, MySQL, MS Access and MongoDB. CMS: WordPress, Joomla, Pyro CMS, Kentico CMS and DotNetNuke XML Related Technologies: XML, XSL, XSLT, SOAP and WSDL. JS Libraries: JQuery, Prototype JS, Angular JS, Node JS, EXT JS, Backbone JS, OpenUI5. Web Servers: IIS and Apache Third Party Controls: Obout, Telerik, Aspose Cells, Aspose Word, DotNetCharting, ATLAS, Sub System Inc , Eo Web Menu, Stimulsoft, AspNetEmail, Elmah, iTextSharp,
$15 USD/hr
17 nhận xét
5.8
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Software Developer

Sep 2005

Working as a Senior Software Developer.

Giáo dục

M.Sc Computer Science

2003 - 2005 (2 years)

Bằng Cấp

Master of Computer Science (2005)

St Joseph

Master of Computer Science

Các xuất bản

JJS Designs

Here is some our designs. [login to view URL]

Chứng nhận

 • WordPress
  95%
 • Numeracy 1
  92%
 • HTML Level 1
  85%
 • SQL Level 1
  85%
 • jQuery 1
  83%
 • US English Level 3
  83%
 • ASP Level 2
  80%
 • UK English 1
  80%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự