Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
Arabic Translator CSS HTML MySQL PHP
Profile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$30 USD / giờ
Cờ của EGYPT
cairo, egypt
$30 USD / giờ
Hiện ở đây là 2:47 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 2 14, 2012
4 Khuyến nghị

Mohammed A.

@phpdevebloper

4,9 (26 nhận xét)
4,4
4,4
$30 USD / giờ
Cờ của EGYPT
cairo, egypt
$30 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
96%
Đúng Thời Hạn
29%
Tỉ Lệ Thuê Lại

VERY Dedicated , Responsible and PROFESSIONAL

More than 10 years of experience working with PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , JQuery and other related technologies . Professional when it comes to : - Website development . - OOP - MVC - OpenSource apps . - CodeIgniter . - OpenCart . and many many others .
Freelancer PHP Developers Egypt

Liên hệ Mohammed A. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A freelancer-like application but for Arabs only .. 
Developed using : PHP , MYSQL , JavaScript , Ajax , OOP .
Available modules : 
- Users module (Register , login , Edit profile , edit skills , edit protfolio ) .
- Projects module (Post project , edit , delete , close )
- Bid system (Add bid , edit bit , retract bid , choose bid , cancel bid , accept)
- Feedback module (add , public , review)
- Search module .
- Skill exams module (take exam , repeat exam , score calculation .. etc)
Arablancing [Freelancing application]
A stock marketand exchange company's website .. always displays and deals with feeds from stock market in xml format .. and involves extracting data to be represented by a chart .
Grand Investement stock market
A stock marketand exchange company's website .. always displays and deals with feeds from stock market in xml format .. and involves extracting data to be represented by a chart .
Grand Investement stock market
This is a photosharing application like Google picasa . Some of the modules are : 
- Users module (login - profile - login using social account ) 
- Albums (Create - edit - delete ) 
- Photos (upload multiple images at once - edit multiple images altogether - delete using  ajax - sort multiple images in multiple albums at the same time ) 
- Tagging system 
- Favourite & Like system ..etc
Photosharing Application
This is a photosharing application like Google picasa . Some of the modules are : 
- Users module (login - profile - login using social account ) 
- Albums (Create - edit - delete ) 
- Photos (upload multiple images at once - edit multiple images altogether - delete using  ajax - sort multiple images in multiple albums at the same time ) 
- Tagging system 
- Favourite & Like system ..etc
Photosharing Application
This is a photosharing application like Google picasa . Some of the modules are : 
- Users module (login - profile - login using social account ) 
- Albums (Create - edit - delete ) 
- Photos (upload multiple images at once - edit multiple images altogether - delete using  ajax - sort multiple images in multiple albums at the same time ) 
- Tagging system 
- Favourite & Like system ..etc
Photosharing Application
This is a photosharing application like Google picasa . Some of the modules are : 
- Users module (login - profile - login using social account ) 
- Albums (Create - edit - delete ) 
- Photos (upload multiple images at once - edit multiple images altogether - delete using  ajax - sort multiple images in multiple albums at the same time ) 
- Tagging system 
- Favourite & Like system ..etc
Photosharing Application
This is a photosharing application like Google picasa . Some of the modules are : 
- Users module (login - profile - login using social account ) 
- Albums (Create - edit - delete ) 
- Photos (upload multiple images at once - edit multiple images altogether - delete using  ajax - sort multiple images in multiple albums at the same time ) 
- Tagging system 
- Favourite & Like system ..etc
Photosharing Application
This is a photosharing application like Google picasa . Some of the modules are : 
- Users module (login - profile - login using social account ) 
- Albums (Create - edit - delete ) 
- Photos (upload multiple images at once - edit multiple images altogether - delete using  ajax - sort multiple images in multiple albums at the same time ) 
- Tagging system 
- Favourite & Like system ..etc
Photosharing Application
This is a photosharing application like Google picasa . Some of the modules are : 
- Users module (login - profile - login using social account ) 
- Albums (Create - edit - delete ) 
- Photos (upload multiple images at once - edit multiple images altogether - delete using  ajax - sort multiple images in multiple albums at the same time ) 
- Tagging system 
- Favourite & Like system ..etc
Photosharing Application
This is a school management application for a school in Qatar
School Managment App
This is a school management application for a school in Qatar
School Managment App
This is a school management application for a school in Qatar
School Managment App
Companies management application
faxx.co
Tourism company website to show the different tourism packages and tours , Also includes a directory for Egypt hotels,hospitals,embassies ,Also an image gallery for the different tours .contains videos from youtube and an online booking .
and ofcourse a back-end.
It is also compatible with search engines .. SEO included
Tourism Website

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 26 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
$130,00 USD
5 Stars Developer, i will hire you again
PHP CSS MySQL HTML
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của Mohamed A. @LookStock
6 năm trước
5,0
$35,00 USD
Great to work with. Very willing to understand what needs to be done and make sure it is done correctly. Highly recommended.
XML
B
Cờ của Karen V. @bajangalvw
6 năm trước
2,8
$40,00 USD
thanks for the work
Shopping Carts Magento eCommerce HTML Arabic Translator
Avatar người dùng
Cờ của Velvet G. @velvetglam
6 năm trước
5,0
$50,00 USD
Now the 8th time I have hired this developer, and his service is absolutely perfect. Quick, efficient and polite. Highly recommended!
PHP CSS MySQL HTML
Thêm 1
R
Cờ của Richard G. @richard265
6 năm trước
5,0
$50,00 USD
This is now the 7th time I have used this service, that should tell you enough. I really can't recommend this developer more! He will do your job every time without fail. I have a developer for life now (no more searching for me!).
PHP CSS MySQL HTML
Thêm 1
R
Cờ của Richard G. @richard265
6 năm trước

Kinh nghiệm

WEB INSTRUCTIR

YAT - Computer Training provider
thg 5 2010 - Hiện tại
A freelance job - I was responsible for delivering PHP and MYSQL , HTML, Javascript, CSS Courses

PHP & MYSQL INSTRUCTOR

ITEGYPTCORP - Training center
thg 12 2005 - thg 4 2012 (6 năm, 4 tháng)
A freelance job - I am responsible for delivering PHP and MYSQL Courses

Senior PHP Developer

EGYWEB - Software house
thg 2 2010 - thg 9 2010 (7 tháng, 1 ngày)
a full time job .I was Responsible for creating Dynamic websites using PHP and MYSQL mainly brokerage websites .

Học vấn

English Toefl - Amideast

Egypt 2004
(Dưới một năm)

CIW Professional - MCIT - Ministry of Communication and IT

Egypt 2003
(Dưới một năm)

B.A arts - Faculty of Arts

Tanta University, Egypt 1998 - 2002
(4 năm)

Bằng cấp

TOEFL

Amideast
2003
English Toefl

CIW430

CIW
2003
Certified Internet webmaster

CIW410

CIW
2003
Certified Internet webmaster

Nội dung đã đăng

Very nice website ,Helped me a lot

Mohammed Anwar
This is a great website really .. it gave me the opportunity to meet wonderful employers and enlarge my career circle in my field .

Liên hệ Mohammed A. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

javascript_1.png JavaScript 1 90% employer_orientation.png Employer Orientation Exam 1 80% freelancer_orientation.png Freelancer Orientation 1 80% php5-1.png PHP5 1 80% us_eng_1.png US English 1 80%

Các kỹ năng hàng đầu

PHP 23 HTML 14 MySQL 13 CSS 11 Arabic Translator 11

Xem Các Freelancer Tương Tự

PHP Developers in Egypt
PHP Developers
Web Developers
MySQL Developers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

PHP
HTML
MySQL
CSS
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.