Hình đại diện của pkbsdmp
@pkbsdmp
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 03 năm 2017
5 Đề xuất

pkbsdmp

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a python full stack web developer having 7 + experience in IT industry. I am expert in: * Python, Web Development (Django, Flask) * CSS, HTML5, Javascript, AJAX, JQuery, Bootstrap * REST API application development * Database Programming (MySQL, Sqlite, MongoDb, PostgreSQL) [with SqlAlchemy] * Web Scrapping, Selenium, Data Science * XML & JSON Parsing, Regular expressions * Network programming(protocols - HTTP, FTP, SSH,TCP etc.) * Payment gateway integration like BrainTree and Stripe * Platforms - Linux/Windows Payment Gateways: * Stripe * Braintree Source Control: git, SVN Deployment tool and other tools/APIs: Heroku, Sendgrid, Cloudinary, Firebase Expert in Python modules - django, flask, pandas, sqlalchemy, BeautifulSoup, selenium, odo
$20 USD/hr
82 nhận xét
6.0
  • 99%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 85%Đúng hạn
  • 30%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Senior Software Engineer

Nov 2011

Python Developer

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự