Ảnh đại diện của Porter007
@Porter007
Member since Ngày 06 tháng 10 năm 2005
1 Đề xuất

Porter007

Trực tuyến Ngoại tuyến
1st Line to 3rd Line IT Support Engineer with over 15 Years experience working with PC's and Servers. Covering both hardware and software from windows 95 to Windows 10. Server operating systems from Windows Server 2005 to Windows Server 2012.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự