Hình đại diện của pranavkhandelwal
@pranavkhandelwal
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ 6 tháng 9, 2013
0 Đề xuất

pranavkhandelwal

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I'm Pranav and I have 6+ years of experience Mobile App development. Worked on lots of language and lots of domains in my carrier. Want to explore more and want to help other with my experience and expertization. Below are some detail ✅ Languages ✔ Kotlin ✔ Android Java ✔ Objective-C ✔ Swift ✔ Phone Gap ✔ React Native ✅ iOS Skills ✔ Auto-Layout ✔ Adaptive Layout ✔ UIKit ✔ Google Map ✔ Apple Map ✔ Geo Fencing ✔ Map Kit ✔ Core Data ✔ Cocoa Pod ✔ UIKit ✔ Networking ✔ Alamofire ✔ Animation ✅ Android Skills ✔ Activity ✔ Fragment ✔ Intends ✔ Material Design ✔ Gradle ✔ Recycle View ✔ Google Maps ✔ Geo Fencing ✔ Providers ✔ Background services ✔ Bio Metric ✔ Face Detection and Recognition For me it's important to give good quality work so client can earn from project. Primarily looking for good client. I'm flexible with my working hours and am happy to work closely with any existing freelancers you work with. I look forward to working with you soon. Regards Pranav Khandelwal
$10 USD/hr
9 nhận xét
4.2
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 91%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự