Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
Business Plans Excel Powerpoint Project Management Python
Profile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$65 USD / giờ
Cờ của INDIA
pune, india
$65 USD / giờ
Hiện ở đây là 10:20 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 1 15, 2014
0 Khuyến nghị

Praveen S.

@praveenism

annual-level-two.svg
5,0 (2 nhận xét)
0,8
0,8
$65 USD / giờ
Cờ của INDIA
pune, india
$65 USD / giờ
50%
Công Việc Hoàn Thành
Chưa có
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
50%
Tỉ Lệ Thuê Lại

Helping people solve Business Challenges

I am an avid Business Professional with over 13+ years of experience in Corporate Strategy, Operation Excellence, and Finance. I am running my own startup in Capital Markets and AI Space. I am here to engage with startups and connect with people by way of contributing my skills. Not only it keeps me sharp but also strengthens my perspectives towards various business challenges. My skill Management Consulting | Design thinking | Marketing strategy | Presentations | Financial Modelling |Startup | Program Management | Machine Learning | TradeTron | Python. I have worked with companies like Tata Steel, KPMG, Suzlon, Trident, Emson Gears etc and holds an MBA along with Engineering.
Freelancer Python Developers India

Liên hệ Praveen S. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Hi All

Sharing another good reference for startups | good quality presentations. Always go for 
> Short crisp points
> Follow a story
> Focus on your stakeholders
> Bring investor's perspective
> Validate your market assumptions

Sharing few key slides, others sensitive slides are not displayed.

All the Best !
Startup | Presentation | Story telling
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Its a 10 slide startup pitch deck. Sharing with you all- to enable you ensure clarity in thoughts and brevity in presentation.
> To the Point
> Less text
> Clear thoughts
> Amazing storyline

Wishing you best of luck clients. May your startup pitches be successful and your firm grows at a rapid speed.
Startup Pitch Deck | Concise | Precise | Amazing
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Keywords:
1) HR Engagement
2) HR Capabilities
3) Corporate Strategy
4) Business Transformation
5) Startup
6) Company Growth Story
7) Product Capability
8) Storyline
9) Product Road Map
Business Overview presentation for an HR Firm
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client
Key Words :
1. Corporate Presentation
2. Company Overview
3. Sales Pitch
4. Company Strengths
5. Product Description
6. Business Strategy
Corporate Presentation for an IT Client

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 2 trong số 2 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
₹2.000,00 INR
Honest person to deal with. Highly recommended. Thank you
Python Algorithm
D
Cờ của D J. @Djobno
2 tháng trước
5,0
₹2.000,00 INR
Praveen is a great person to work with. I would highly recommend him to everyone.
Python Algorithm Pine Script Genetic Algorithms Trading
D
Cờ của D J. @Djobno
4 tháng trước

Liên hệ Praveen S. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Python 1 Project Management Excel Powerpoint Business Plans

Xem Các Freelancer Tương Tự

Python Developers in India
Python Developers
Project Managers
Excel Experts

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Python
Project Management
Excel
Powerpoint
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2022 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.