Ảnh đại diện của
@
Đề xuất

Trực tuyến Ngoại tuyến
đánh giá
 • Các công việc hoàn thành
 • Đúng ngân sách
 • Đúng giờ
 • Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Proprietor

Nov 2010

Director

Mar 2004 - Nov 2010 (6 years)

Managing all the projects

Giáo dục

BCA

2010 - 2012 (2 years)

Qualifications

Typing Speed & Accuracy (2006)

Brainbench

Typing Speed & Accuracy

Computer Fundamentals (Win XP) assessment (2006)

Brainbench

Computer Fundamentals (Win XP) assessment.

MS Windows Vista Desktop Administration assessment (2008)

Brainbench

MS Windows Vista Desktop Administration assessment

Các xuất bản

None

None

Chứng Nhận

 • WordPress
  98%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  94%
 • Numeracy 1
  88%
 • US English Level 2
  85%
 • HTML Level 1
  80%
 • PHP Level 1
  80%
 • Google Adsense
  78%
 • HTML5 Basics 1
  75%
 • XHTML 1
  62%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự