Hình đại diện của purnasasmal
@purnasasmal
Cờ của India Calcutta, India
Làm thành viên từ 3 tháng 6, 2009
0 Đề xuất

purnasasmal

Trực tuyến Ngoại tuyến
14+ years of experience in Data analytics and visualization fields. Always deliver quality work with full satisfaction of the [login to view URL] until product is live Have expertise in SQL server, TSql SSIS, SSAS, SSRS, POWER BI, Poweshell, USQL, Azure data lake, Adf, nosql, data science, AML, machine learning, Python and R. Extensive knowledge of configuring, managing and maintaining the operation of complex relational database. Database maintenance, Performance tuning and T-SQL writing Worked on SSIS, SSAS, SSRS (2005, 2008 and 2012). Worked on Database Modeling/Designing. Comprehensive knowledge of software programming and data manipulation techniques Excellent analytical and problem solving skills with proven technical expertise on different technologies Hands on knowledge on Power BI, Power Pivot and Tabular Modeling. Advanced T-SQL scripting inskills
$20 USD/hr
4 nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 71%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

B.Tech in Electronics and Communication

2002 - 2006 (4 years)

Bằng Cấp

MS 70-761 (2018)

Microsoft

Querying Data with Transact-SQL

MS 70-461 (2018)

Microsoft

Design and Implement Big Data Analytics Solutions

MS 70-466 (2016)

Microsoft

Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server

Các xuất bản

Resume

Dynamic, skilled software professional with 12.5 years of working experience in IT with expertise in Azure HDInsight (Hive,Pig,HBase,Spark,Storm), SQL Server 2012/2016, MSBI, POWER BI, Azure Data Lake, Azure Data factory, Azure BLOB, Application Insight, R, Python and Machine Learning fields

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự