Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
indore, india
$10 USD / giờ
Hiện ở đây là 12:30 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 1 18, 2011
4 Khuyến nghị

Rahul B.

@Rahulbajad

4,9 (18 nhận xét)
6,4
6,4
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
indore, india
$10 USD / giờ
95%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
11%
Tỉ Lệ Thuê Lại

Professional Artist

Sketching, Oil Paintings, Acrylic Paintings, Realist Paintings, Water Colour Paintings, Still Life Paintings, Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Coral Draw, Illustrations, Comic Art... I am a professional artist completed my education in artist field as Master in Fine Arts, Bachelor in Fine arts as M.F.A. and B.F.A. having an experience of almost 9 years, as well as worked as a pre production head in an institute locally for 2 years. Just have a look at My Portfolio u will be impressed. Try Me Thanks for your time
Freelancer Illustrators India

Liên hệ Rahul B. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some comic art works i have done on a character named pari locally here
Comic art illustrations
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing which i have done here for few promotional videos, story boards, 2d animations, etc.
Line Drawings Characters and objects
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some line drawing sketches which i have done for a promotional video as a story boards, please have a look at them.
Story Boarding
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital caricatures which i have made of few celebrities in india. Through these you may have a general idea of my skills of caricature, cartooning, sketching, drawing, photoshop, illustration, and illustrator. Please have a look at them.
Digital Caricatrure
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are some digital paintings in which i have created landscapes of different areas, game backgrounds, realistic figures, birds, birds, animals, still life, and illustrations as can be considered please have a look at these
Digital Paintings
Here are character design works which i have created for the comic book series please have a look at these
Character Design
Here are character design works which i have created for the comic book series please have a look at these
Character Design
Here are character design works which i have created for the comic book series please have a look at these
Character Design
Here are character design works which i have created for the comic book series please have a look at these
Character Design
Here are character design works which i have created for the comic book series please have a look at these
Character Design

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 19 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
$150,00 USD
Amazing person to work with!
Logo Design Illustrator Illustration Caricature & Cartoons Photoshop Design
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của Sabba M. @sabbamubarik2013
1 năm trước
5,0
$440,00 USD
I have working with Rahul since months, I must say he is one of my most favorite artists to work with.
Graphic Design Photoshop Illustrator Illustration Caricature & Cartoons
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của Glitchers Production @Glitchers
1 năm trước
5,0
$50,00 USD
Fantastic artist! Very professional and reliable.
Graphic Design Photoshop Illustrator Illustration Caricature & Cartoons
Thêm 1
L
Cờ của Lawrence H. @larryh77
2 năm trước
5,0
$200,00 USD
He went above the requirements for the job. He also communicated very well throughout the entire process.
Graphic Design Photoshop Illustrator Illustration Caricature & Cartoons
Thêm 1
M
Cờ của Millibani B. @millibani
2 năm trước
4,6
$860,00 USD
Nice work I would use him again
Caricature & Cartoons Graphic Design Illustration Illustrator Photoshop
A
Cờ của Jim M. @asymm1
3 năm trước

Kinh nghiệm

Artist

R2D Custom Paint
thg 3 2013 - thg 1 2015 (1 năm, 10 tháng)
I was Working here as a Custom Paint artist.... A big and the only showroom in the state....

Pre-Production Head

Global Institute of Animation
thg 7 2011 - thg 8 2014 (3 năm, 1 tháng)
I was working over there as a Pre-Production Head of the Animation Department i used to teach Pre-Production Part to animation students such as Story Boarding, Character sheets, sketching, modeling, light box, animation, still life, realistic works, nature study, 2d designs, 3d designs etc....

Học vấn

MFA

India 2009 - 2010
(1 năm)

Bằng cấp

B.F.A.

Government Institure of fine arts
2006
I Got Diploma in Fine Arts from the the same institure before my graduation, B.F.A.

Nội dung đã đăng

As indesigner

Pari Children Books
I have worked there as a designer... a comic artist... an illustrator, and had few writings printed for my work as well...

Liên hệ Rahul B. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

preferredfreelancer-1.png Preferred Freelancer Program SLA 1 94%

Các kỹ năng hàng đầu

Illustration 15 Illustrator 11 Caricature & Cartoons 7 Photoshop Design 4 Logo Design 3

Xem Các Freelancer Tương Tự

Illustrators in India
Illustrators
Illustrators
Caricature & Cartoonist Artists

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Illustration
Illustrator
Caricature & Cartoons
Photoshop Design
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.