Hình đại diện của rajkiransaraswat
@rajkiransaraswat
Cờ của India Jhansi, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

rajkiransaraswat

Trực tuyến Ngoại tuyến
(A) PERSONEL DETAILS: 1> Name...........................RAJKIRAN 2> Address........................Polytechnic Mathura Road New Delhi 3> Mobile No. ....................+919198474042 (B) EDUCATIONAL DETAILS: 1> HIGH SCHOOL....................91% Marks (CBSE Board) 2> Intermediate...................86% Marks (CBSE Boarrd) (C) PROFESSIONAL DETAILS: 1> BACHELOR OF TECHNOLOGY(Electronics & Comm.)..........81% Marks (UPTU) 2> VHDL (Softgen Technologies, New Delhi) 3> Embedded Design(st Vedant, Lucknow) 4> C/C++ (2 Year Course, RLB Lucknow) (D) Hobbies: 1> Reading Fiction 2> Listening Soft Music 3> Swimming (E) Strength 1> Strong Willpower 2> Focussed (F) Weaknesses 1> Highly Work Concious
$5 USD/hr
1 Nhận xét
1.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự