Ảnh đại diện của rekonsult
@rekonsult
Cờ của India Cochin, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

rekonsult

Trực tuyến Ngoại tuyến
Whether you are building a website or need a software solution for a restaurant, real estate agent, professional services firm , eCommerce based services or non-profit – we offer an easy solutions and hosting options We have worked on projects that earn us anything from 5$ and have worked for small and large companes of all sizes. Why do we work even at such low rate ? Because we can. And lets us tell u some of them are fortune 500 or similar. We offer the same service to all customers big or small.
$5 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự