Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
.NET Graphic Design Logo Design Photography Ruby on Rails
Profile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
lahore, pakistan
$20 USD / giờ
Hiện ở đây là 3:59 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 9 1, 2018
0 Khuyến nghị

Muhammad A.

@restrictahmed

5,0 (2 nhận xét)
2,9
2,9
$20 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
lahore, pakistan
$20 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

WordPress | Shopify | Laravel | PHP | Mobile APPs

Respected Client, ====My TOP Specialties in Shopify=== Shopify theme customization, Shopify website Shopify website speed (90+ on desktop, 65+ mobile device) I will build your Shopify drop-shipping store Fully SEO optimized Shopify developer fix PSD To Shopify Shopify website fix Shopify Premium Theme with customization. I will write SEO product titles and descriptions for Shopify Pages Titles & Descriptions Product Titles & Descriptions Keyword Placement Keyword Proximity h1 & h2 heading tags SEO-friendly URL structure Shopify Store Submission to Google Webmaster Tool Google Analytics Set-Up XML Sitemap Fixing Shopify errors Installation and setup Doing custom coding for any personal requirements ====My TOP Specialties in Website Design and Development=== I will ideally improve, boost, speed up, and optimize, WordPress page speed PSD To WordPress SEO Optimized Sites Fully Responsive Website (Mobile Friendly) Premium Themes Demo Installation Customization Custom Login PHP Frameworks Laravel .Net (WordPress, WooCommerce, Core PHP/MySQL, Ajax+ JS +jQuery, PSD/HTML5/HTML/XHTML/CSS). ====My TOP Specialties in Graphics Designing=== I can hanlde any kind of graphics design work :)
Freelancer Graphic Designers Pakistan

Liên hệ Muhammad A. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Hi. I am Ahmed, a shopify expert with 5+ years of experience in shopify website design. If you want a shopify store than I am the perfect pick. I will make an amazing shopify store for you so you can stand out.The Shopify store game has changed, and you can no longer succeed with random products and a bland Shopify website design. You need to find top-tier products and build an upscale Shopify store to outperform the massive competition.As a shopify expert, every shopify store that I make is aesthetically appealing. You can see my shopify expert portfolio to gauge my advanced skills. I will handle everything from product sourcing to shopify dropshipping store design. Your shopify store will have a branded look, so customers will more likely buy from you.

What I will do for your shopify website?

Shopify Expert Product Research
Shopify Website design on Premium Shopify Theme
Branded Shopify Website Logo
Best Shopify Apps
Shopify store SEO etc.
Shopify Store Design and Development
Hi. I am Ahmed, a shopify expert with 5+ years of experience in shopify website design. If you want a shopify store than I am the perfect pick. I will make an amazing shopify store for you so you can stand out.The Shopify store game has changed, and you can no longer succeed with random products and a bland Shopify website design. You need to find top-tier products and build an upscale Shopify store to outperform the massive competition.As a shopify expert, every shopify store that I make is aesthetically appealing. You can see my shopify expert portfolio to gauge my advanced skills. I will handle everything from product sourcing to shopify dropshipping store design. Your shopify store will have a branded look, so customers will more likely buy from you.

What I will do for your shopify website?

Shopify Expert Product Research
Shopify Website design on Premium Shopify Theme
Branded Shopify Website Logo
Best Shopify Apps
Shopify store SEO etc.
Shopify Store Design and Development
Hi. I am Ahmed, a shopify expert with 5+ years of experience in shopify website design. If you want a shopify store than I am the perfect pick. I will make an amazing shopify store for you so you can stand out.The Shopify store game has changed, and you can no longer succeed with random products and a bland Shopify website design. You need to find top-tier products and build an upscale Shopify store to outperform the massive competition.As a shopify expert, every shopify store that I make is aesthetically appealing. You can see my shopify expert portfolio to gauge my advanced skills. I will handle everything from product sourcing to shopify dropshipping store design. Your shopify store will have a branded look, so customers will more likely buy from you.

What I will do for your shopify website?

Shopify Expert Product Research
Shopify Website design on Premium Shopify Theme
Branded Shopify Website Logo
Best Shopify Apps
Shopify store SEO etc.
Shopify Store Design and Development
Hi. I am Ahmed, a shopify expert with 5+ years of experience in shopify website design. If you want a shopify store than I am the perfect pick. I will make an amazing shopify store for you so you can stand out.The Shopify store game has changed, and you can no longer succeed with random products and a bland Shopify website design. You need to find top-tier products and build an upscale Shopify store to outperform the massive competition.As a shopify expert, every shopify store that I make is aesthetically appealing. You can see my shopify expert portfolio to gauge my advanced skills. I will handle everything from product sourcing to shopify dropshipping store design. Your shopify store will have a branded look, so customers will more likely buy from you.

What I will do for your shopify website?

Shopify Expert Product Research
Shopify Website design on Premium Shopify Theme
Branded Shopify Website Logo
Best Shopify Apps
Shopify store SEO etc.
Shopify Store Design and Development
Hi. I am Ahmed, a shopify expert with 5+ years of experience in shopify website design. If you want a shopify store than I am the perfect pick. I will make an amazing shopify store for you so you can stand out.The Shopify store game has changed, and you can no longer succeed with random products and a bland Shopify website design. You need to find top-tier products and build an upscale Shopify store to outperform the massive competition.As a shopify expert, every shopify store that I make is aesthetically appealing. You can see my shopify expert portfolio to gauge my advanced skills. I will handle everything from product sourcing to shopify dropshipping store design. Your shopify store will have a branded look, so customers will more likely buy from you.

What I will do for your shopify website?

Shopify Expert Product Research
Shopify Website design on Premium Shopify Theme
Branded Shopify Website Logo
Best Shopify Apps
Shopify store SEO etc.
Shopify Store Design and Development
Hi. I am Ahmed, a shopify expert with 5+ years of experience in shopify website design. If you want a shopify store than I am the perfect pick. I will make an amazing shopify store for you so you can stand out.The Shopify store game has changed, and you can no longer succeed with random products and a bland Shopify website design. You need to find top-tier products and build an upscale Shopify store to outperform the massive competition.As a shopify expert, every shopify store that I make is aesthetically appealing. You can see my shopify expert portfolio to gauge my advanced skills. I will handle everything from product sourcing to shopify dropshipping store design. Your shopify store will have a branded look, so customers will more likely buy from you.

What I will do for your shopify website?

Shopify Expert Product Research
Shopify Website design on Premium Shopify Theme
Branded Shopify Website Logo
Best Shopify Apps
Shopify store SEO etc.
Shopify Store Design and Development
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
Good Day!

We are a team of highly qualified and well experienced Graphic Designers we have a rich experience in Branding, Flyer, poster card, logo design, 2D, 3D, Web Design and App design. THE BEST in a very short time. Our Turn Around will be 24 hours and our availability during the project will be 24/7. 


Best Regards
Muhammad Ahmed
GRAPHICs DESIGNING
I'm a Full Stack Developer with more than 8 yrs experience in Web developing and Programming.

I have worked in more than 100 sites, so I have a good experience and knowledge about Problems and issues and how to Fix Them.

If You have any WordPress issues and errors in your site, I Can Help You to fix them. And also if you want to Customize your WordPress theme, Plugins like Woocommerce, and so on, I can Develop too :)

My fix and customize WordPress website services :

Fix Your website HTML and CSS issue
Fix Responsive Problem and errors on your website
Fix your WordPress Plugins and theme Error
Fix any Woocommerce and Ecommerce issue on your WordPress website
Customization and developing Your Theme and Plugins on WordPress (let's discuss before the order)
Fix any Bug and issue and Error in your WordPress website

Do let me know if you have any question. I will be happy to answer.
WordPress websites
I'm a Full Stack Developer with more than 8 yrs experience in Web developing and Programming.

I have worked in more than 100 sites, so I have a good experience and knowledge about Problems and issues and how to Fix Them.

If You have any WordPress issues and errors in your site, I Can Help You to fix them. And also if you want to Customize your WordPress theme, Plugins like Woocommerce, and so on, I can Develop too :)

My fix and customize WordPress website services :

Fix Your website HTML and CSS issue
Fix Responsive Problem and errors on your website
Fix your WordPress Plugins and theme Error
Fix any Woocommerce and Ecommerce issue on your WordPress website
Customization and developing Your Theme and Plugins on WordPress (let's discuss before the order)
Fix any Bug and issue and Error in your WordPress website

Do let me know if you have any question. I will be happy to answer.
WordPress websites

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 2 trong số 2 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
$50,00 USD
very nice, responds quickly and does revision super fast and understands the requirements well.
Graphic Design Illustrator Logo Design Photoshop
Avatar người dùng
Cờ của R. H. @stefanhuisman
9 tháng trước
5,0
€15,00 EUR
Awesome work! Would hire again!
Graphic Design Logo Design Corporate Identity Covers & Packaging Brochure Design
F
Cờ của Fay P. @Fayppb
3 năm trước

Kinh nghiệm

Sr. Graphics, Web and Shopify Designer

Max Logistics (pvt.) Ltd.
thg 8 2012 - thg 5 2018 (5 năm, 9 tháng)
I am a certified Graphic Designer & WordPress Developer with over 200+ successful projects. I am Software Engineer, graduated from Fast University, and with an MS degree in Multimedia & Visual Arts from NCA (National College of Arts). I am efficient and task oriented person, and you can hire me and can have best services both for long term & short term projects. Thanks!

Học vấn

Master in Computer Sciences

University of the Punjab, Lahore, Pakistan 2010 - 2014
(4 năm)

Bằng cấp

Advanced Web Design and Development

University of the Punjab
2015
I have learned PHP, WordPress, Advanced Web Design and Development through the certification course of Softtech-it.

Nội dung đã đăng

Designing Brand Identity

Oxford
This is the ultimate step-by-step visual guide to creating a successful brand identity. It’s an essential read for anyone in the branding industry, and a particularly valuable resource for students and new designers.

Liên hệ Muhammad A. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Graphic Design 2 Logo Design 2 .NET Photography Ruby on Rails

Xem Các Freelancer Tương Tự

Graphic Designers in Pakistan
Graphic Designers
Logo Designers
.NET Developers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Graphic Design
Logo Design
.NET
Photography
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.