Ảnh đại diện của saamok
@saamok
Member since Ngày 01 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

Saamok

Trực tuyến Ngoại tuyến
Why you will select me? 1. I never take any project which I think I can't do. 2. In Email you will get support almost 12 hrs a day. 3. I am always reliable,honest. 4. I always try my best to satisfy 100% a client where as job value is 20$ or 30k$. 5. I finish any project in proper time. 6. I use all types messenger for better communication.
$8 USD/giờ
2 đánh giá
1.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Computer Engineer

Apr 2005 - Jan 2012 (6 years)

Giáo dục

BSc

1995 - 1998 (3 years)

Chứng chỉ

Professional Certificate (2010)

Odesk

Các xuất bản

Design In Photoshop

Create a 3D Photoshop Design Using Photoshop Tools

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự