Hình đại diện của saifansari2
@saifansari2
Cờ của India Lucknow, India
Làm thành viên từ 14 tháng 6, 2016
1 Đề xuất

saifansari2

Trực tuyến Ngoại tuyến
12 years IT Experience. Web Development/API Integration React.js, Angular, Vue.js node.js + MEAN/MERN Stack ExpressJS, SocketJS, Angularjs 1.7, 2,4,5,6 & Angular7,VueJS 1.0 & curious to do VueJS 2.0 2.1 Canvasjs, Chessjs, Underscorejs, Ionic 1.0 , 2 & curious to do Ionic 3.0, Angular Meterial etc. RFID Windows application with ISO Standard Data Models Develop Web Application, Mobile Application,UI layout with Angularjs,HTML5,CSS3, Canvasjs Reporting, Jquery,JSON MVC, WCF, C#, Windows application Saop, Restful APIs, Blockchain Apis Ms Sql Server, Asp.net,Classic Asp, Html5/Css3,Bootstrap etc and updating TFS. Also work with PHP, Mysql Google Cloud, SoapJs and lots nodejs modules. Firebase RFID Windows application Project ,NodeJs,Angularjs,MVC ,WCF,Entity Framwork,Canvasjs,Chessjs,Underscorejs,Angular Meterial,Ionic framework etc. Develop Web Application Product,UI layout, SPA with Angularjs,HTML5,CSS3, Bootstrap,MVC or MVVM pattern and resolve all issues & bugs with Agile Methodology.
$17 USD/hr
33 nhận xét
4.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 96%Đúng ngân sách
  • 96%Đúng hạn
  • 3%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

MCA

2010 - 2013 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự