Hình đại diện của salman969
@salman969
Làm thành viên từ 19 tháng 8, 2019
0 Đề xuất

salman969

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello there! I'm a fourth year medical student in Turkey. I've been working as a part-time translator for two years now. When I first started this job, I realised that translation is not as simple as it seems. We've got to swap between languages and make sure the meaning remains the same. It is a very demanding procedure as sentence structures and expressions might be very different in different languages. I really enjoy what I do, it's like solving a puzzle. The satisfaction of finding an exact equivalent when translating a long, challenging sentence is priceless! Most of the time, I translate general, medical and academic documents in English, French and Turkish. I'd be glad to help with any translation you might need!
$15 USD/hr
2 nhận xét
1.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Translator, Transcriber, Proofreader, Editor

Jul 2017

Three years of experience in the translation industry as a freelancer.

Language Teacher

Jan 2015 - Jan 2017 (2 years)

Teaching English and French to children aged 6 to 12.

Giáo dục

Turkish Proficiency

2015 - 2016 (1 year)

M.D.

2016 - 2020 (4 years)

Bằng Cấp

Turkish Proficiency (2015)

Gazi TÖMER

Followed an intensive course of the Turkish language in Ankara for 8 months.

Cambridge A-Level (2014)

Cambridge University

High school certificate

IELTS (2014)

British Council

Obtained a score of 7 (out of 9)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự