Ảnh đại diện của sbsmani
@sbsmani
Cờ của India Vellore, India
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 04 năm 2014
1 Đề xuất

sbsmani

Trực tuyến Ngoại tuyến
Please consider my portfolio for your COBOL(MicroFocus), JAVA, MapReduce, BigData Programming projects. During my tenure till date I have been working as a Mainframe Developer, CORE JAVA Programmer and Hadoop Developer. I can benefit your projects as I have sound experience in COBOL and JAVA. I have the ability to work collegially along with the team or as an independent freelancer. I look forward to being hired by you.
$10 USD/giờ
7 đánh giá
3.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự