Ảnh đại diện của shebus
@shebus
Member since Ngày 07 tháng 03 năm 2008
0 Đề xuất

Paul In Leicester

Trực tuyến Ngoại tuyến
Many years of commercial experience in many aspects of industry. 4 years of experience in Windows Server 2003: AD,Domain & Exchange. 5 Years of experience in Delphi and Python development in the laser game industry. 3 years of experience in gambling and skill gaming. 2 years of experience in Delphi in the fashion industry for Critical Path and On Time Delivery software. Currently working on a commercial hardware and software project involving the Cortex-M3 with C and C# software development. I work as a contractor and am available most days around my primary project. I am very multi skilled both inside of development and in other areas too.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự