Hình đại diện của shivkantverma
@shivkantverma
Cờ của India Chandigarh, India
Làm thành viên từ 5 tháng 2, 2017
0 Đề xuất

shivkantverma

Trực tuyến Ngoại tuyến
I began my engineering career as an Embedded Developer. I have 4 years of experience in the field of embedded system and IoT(Internet of Things) I am Self-taught Programmer or at least that's were i started, expanded my skills from being basic developer to professional embedded developer. wandering into electronics, making custom pcb's, programming, hardware and to program such hardware. to learning cad designing so that i could 3d print my own creations. A multi-skilled developer can turn your ideas into physical products with on time project delivery. 4+ years of experience Best price with 100% satisfaction Expertise in: * Circuit Designing * PCB designing (Eagle , Kicad) * Embedded Systems * Internet of Things * 8051 (Keil uvision) * PIC (MPLAB) * AVR (Atmel Studio) * Arduino (Arduino IDE) * Raspberry pi, Orange pi * Embedded C * Python * 3D CAD Designing ( Autodesk Fusio 360) below are some of my projects over the past years.
$10 USD/hr
8 nhận xét
3.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 93%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

R & D Engineer

Feb 2016 - Oct 2018 (2 years)

Senior Embedded & IoT Developer

Embedded & IoT Expert

Jan 2015 - Feb 2016 (1 year)

Embedded and IoT Expert & Senior Trainer

Giáo dục

Diploma in Electronics & Communication Engineering

2012 - 2015 (3 years)

Degree in Electronics & Communication Engineering

2015 - 2018 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự