Hình đại diện của shootdweb
@shootdweb
Cờ của India Jaipur, India
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 09 năm 2012
1 Đề xuất

shootdweb

Trực tuyến Ngoại tuyến
Shootdweb is a network of freelancers that have worked with top technology companies across the world. Together we make a great team as we are well experienced in the industry and are well aware of the latest trends & challenges of the industry. Our primary strength is to understand typical custom/requirements of the clients in the quickest possible way and to ensure that it's achieved in best of the possible ways. We follow a perfect process since the beginning itself ensuring that the targets are ahieved with perfection. We provide services in fields of: 1. Web designing 2. HTML/HTML5 3. CSS 4. Core PHP Development 5. Cake PHP Development 6. Drupal Development 7. Wordpress Development 8. Joomla Development 9. Server Setups 10. Amazon Web Services Server Setups 11. Android App Development 12. iPhone App Development 13. Flex/Flash Solutions Development 14. Ruby on Rails Development 15. My SQL
$8 USD/hr
27 nhận xét
4.3
  • 79%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web Developer

Jan 2003

Giáo dục

MCA

2008 - 2011 (3 years)

Bằng Cấp

IBM DB2 Certified (2008)

Các xuất bản

Jquery

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự