Ảnh đại diện của shridhararena
@shridhararena
Thành viên từ June, 2011
3 Đề xuất

Shridhar(Deny) Arya

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I m Graphic Designer. I've good experience of Graphic. All type of Graphic Design. Graphic Designing Logo Design Photoshop Editing Stationary Design Raster to vector JPEG to psd Deep etching Retouching Jwellery Editing Color Correction Masking Picture Enhancing Image Retouching Clipping path Image Optimization for Web Hair Masking Color Changing Color Matching My aim is 100% satisfaction to our clients. I want to make long term relationship for client. Thanks Let's Start
$5 USD/giờ
97 đánh giá
5.1
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 30%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

graphic designer

Jun 2009 - Jan 2010 (7 months)

i have 6 month experience of graphic designer,image editing, image cuting,remove background,retouching,business card, logo, banner designing, tamplete etc.

Giáo dục

B.A.

2008 - 2010 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự