Hình đại diện của shridhararena
@shridhararena
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 06 năm 2011
4 Đề xuất

shridhararena

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I m Graphic Designer. I've good experience of Graphic. Any type of Graphic Design & Photo Editing work. Graphic Designing Logo Design Photoshop Editing Stationary Design Raster to vector JPEG to psd Deep etching Retouching Jwellery Editing Color Correction Masking Picture Enhancing Image Retouching Clipping path Image Optimization for Web Hair Masking Color Changing Color Matching My aim is 100% satisfaction to our clients. I want to make long term relationship for client. Thanks Let's Start
$5 USD/hr
106 nhận xét
5.4
  • 97%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 28%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Graphic Designer

Jun 2009 - Jan 2010 (7 months)

I have 7-year experienced Graphic Designing, Photo Editing, Deep etching, Retouching, jewelry Editing, Color Correction, Masking, Picture Enhancing, Image Retouching, Clipping path, Image Optimization for The Web, Hair Masking, Color Changing or Color Matching with Swatch. Any type of Graphic, Photo Editing & 3d work.

Giáo dục

B.A.

2008 - 2010 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự