Ảnh đại diện của southbay310
@southbay310
Cờ của United States Mcminnville, United States
Member since Ngày 29 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

southbay310

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have 20 years+ experience in programming: assembly language and C/C++ 20 years. C#/.NET solid 15 years and Java 19 years. Our strongest programming skills are: - web design (photoshop, illustrator, in design) - web development (Php, Asp.NET, Nginx, Apache, IIS, Bootstrap, jQuery) - user interface development, C#/.NET C#/mono, C++ MFC, Java - server applications (C#, C/C++, Java) - database integration (SQL Server, postgreSQL, mysql, sqlite), - network applications (TCP/IP. UDP/IP. ARP..) - mobile apps with Xamarin (iOS, Android and Windows) - embedded systems: Arduinos, ARM, MIPS, POWERPC. Serial ports, Micro USB and/or Ethernet based boards.
$30 USD/giờ
9 đánh giá
5.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự