Hình đại diện của sr33raj
@sr33raj
Cờ của India Malappuram, India
Làm thành viên từ 3 tháng 3, 2016
9 Đề xuất

sr33raj

Trực tuyến Ngoại tuyến
My experience are in Server(linux) :- Debian, Ubuntu , Centos, Redhat,FreeBSD,AMI Cloud :- Aws,Digital ocean,Ali cloud,Vultr,Azure,Ibm,Ovh,Google cloud,Linode Web server : - Apache,Nginx,Litespeed,IIS Control panel :- Cpanel/Whm, Direct Admin, ISPconfig,Webmin,Centos web panel Db servers :- Mysql,Mariadb,Mongodb,Postgres Scripting languages :- Php(5 and 7),Js,HTML,Python,Ruby CMS :- Wordpress,Joomla,Drupal Frameworks :- Codeignitor,Laravel,Cake php,Symfony,Yii 2, Web security&pentest :- Owasp top 10,Burp suite,Kali linux, Parriot Malware removel,security hardening Got listed in yahoo,twitter at&t,Freelancer for finding vulnerabilities [login to view URL]
$30 USD/hr
379 nhận xét
6.8
  • 99%Công việc đã Hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự