Ảnh đại diện của sr33raj
@sr33raj
Cờ của India Malappuram, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 03 năm 2016
6 Đề xuất

sr33raj

Trực tuyến Ngoại tuyến
My experience are in Server(linux) :- Debian, Ubuntu , Centos, Redhat,FreeBSD,AMI Cloud :- Aws,Digital ocean,Ali cloud,Vultr,Azure,Ibm,Ovh,Google cloud,Linode Web server : - Apache,Nginx,Litespeed,IIS Control panel :- Cpanel/Whm, Direct Admin, ISPconfig,Webmin,Centos web panel Db servers :- Mysql,Mariadb,Mongodb,Postgres Scripting languages :- Php(5 and 7),Js,HTML,Python,Ruby CMS :- Wordpress,Joomla,Drupal Frameworks :- Codeignitor,Laravel,Cake php,Symfony,Yii 2, Web security&pentest :- Owasp top 10,Burp suite,Kali linux, Parriot Malware removel,security hardening Got listed in yahoo,twitter at&t,Freelancer for finding vulnerabilities
$30 USD/giờ
299 đánh giá
6.5
  • 99%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự