Ảnh đại diện của striwensko
@striwensko
Cờ của Mexico Guadalajara, Mexico
Member since Ngày 17 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

striwensko

Trực tuyến Ngoại tuyến
My Name is Juan Carlos. I been a freelance since 2004. I always up to learning new things to keep my projects with the highest quality. I coded in flash (actionscript2, actionscript3) and is being more than 4 years that i made the jump to javascript. I write my own code avoiding depending in external libraries letting me create my projects without having unused code on it.
$10 USD/giờ
127 đánh giá
6.1
  • 97%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 49%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự