Hình đại diện của vibhu10792
@vibhu10792
Cờ của India Gurgaon, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 07 năm 2016
0 Đề xuất

vibhu10792

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an experienced Software Tester with 3+ years of experience in Automation and Manual Testing. I have a Bachelor's degree in Information Technology(B.tech-IT) Skills- Regression Testing, Functional Testing, Mobile Testing(Design, UI, Services, Responsiveness, Look n feel, security, connectivity), web Testing, Customize test cases and bug report generation. Intrgration and Unit Testing Automation Testing, Framework Designing, Appium, Selenium, TestNG, API Autoamtion framework. Why me?--> I am passionate about my work and excellent in finding hidden bugs and loop holes through variety of permutations and combinations. The more I found The happier I am. I love to break systems and code, Apart from QA i will also provide suggestions and feedback to enhance the usability of the product
$8 USD/hr
1 Nhận xét
3.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự