Ảnh đại diện của weblogicsoftware
@weblogicsoftware
Cờ của India New Delhi, India
Member since Ngày 22 tháng 06 năm 2009
1 Đề xuất

WLS

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a .NET Developer looking to be hired. I have a valuable experience in areas such as .NET, AJAX and ASP.NET. I am multi talented and can accept any challenges. In my career I have also worked as a ASP.NET and as a C# Programming Developer and I also have experience working with CSS. I believe that my skills will be beneficial for your jobs.
$15 USD/giờ
59 đánh giá
6.3
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Tech Lead

Feb 2006 - Mar 2010 (4 years)

Worked on several projects

Giáo dục

mca

2005 - 2008 (3 years)

Chứng chỉ

MCSD (2009)

Microsoft

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) certifications extend developer skills beyond traditional platform boundaries.

Các xuất bản

WLS

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự