Profile image of websoftsolution
@websoftsolution
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 04 năm 2007
0 Đề xuất

websoftsolution

Online Offline
Hi, my name is Arsalan. I am totally different. Uniquely positioned to not only address your creative design needs, but also able provide you with traditional marketing services to help establish your company in a position of prominence and authority online. My creative web designs will wow your visitors, and powerful sales copy writing will help drive interest in your products and services. ******************************* SERVICES *********************************** (1) Search Engine Optimization (2) Social Media Optimization (3) Software Development Projects (4) Website and graphics design projects **************************************************************************** Refund Policy: 1. Customer is not eligible for refund once the project is complete. 2. If design PSD is delivered, customers are not eligible for design payment refund. 3. Payment shall be refunded if design jpg file delivered is not upon customer requirement.
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 13
4.0
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 7%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Giáo dục

BS

2004 - 2008 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự