Hình đại diện của xpertlancers
@xpertlancers
Cờ của India
delhi, India
Thành viên từ June, 2005
2 Đề xuất

Anurag Mathpal

Trực tuyến Ngoại tuyến
PHP | MySql | Twitter Bootstrap | Smarty | Bug Fixing | Web Scrapping I am freelance coder from New Delhi, India, working full/part time from home since 2004. Over 13 years experience in php/mysql programming and worked with hundreds of clients from almost every side of the earth. Server Side Skills ✔ PHP ✔ MySql ✔ Smarty Template Engine Client Side Skills ✔ HTML ✔ CSS ✔ JSON ✔ jQuery CMS ✔ WordPress Installation ✔ WordPress Optimization ✔ WordPress Plugin Development & Bug Fixinig Mobile Technologies (Responsive Web Design) ✔ Twitter Bootstrap ✔ Google AMP (Accelerated Mobile Pages) SEO ✔ Google PageSpeed Optimization ✔ GTmetrix Optimization
$25 USD/giờ
102 đánh giá
5.6
  • 99%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 6%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Self Employed

Jan 2003

Giáo dục

Master of Commerce

1997 - 1999 (2 years)

Chứng chỉ

ADWET (2001)

STG Int Ltd (Software Technology Group)

Advanced Diploma In Web And E-Commerce Technology

Các xuất bản

n/a

n/a

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự