Ảnh đại diện của zeegmosoft
@zeegmosoft
Cờ của India Delhi, India
Thành viên từ April, 2011
0 Đề xuất

zeegmosoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
We develop android/iphone/phonegap based applications. We are experts in providing java/j2ee using spring hibernate and maven framework base application development. We are experts in providing wireless solutions, wireless entertainment and Internet-based Android Smartphone applications and Android enterprise solutions.
$12 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
  • 25%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

5 year experience in Mobile Application Developement

May 2011

SKILLS & SUMMARY OF WORK EXPERIENCE -> 5 years of experience in Information technology in product and application development, deployment using JAVA, Android, RIM, J2ME, iPhone, J2EE technologies for mobile application and server-side application. -> Good Hand on development and deployment of various applications using Java/RIM/J2ME/J2EE/Android/Phonegap/Matlab technologies, included Core Java, J2ME, LWUIT, Blackberry (RIM) JDK4.5, Struts1.2, and Eclipse3.6.2. Sufficient experience with PL/SQ

Giáo dục

MCA

2005 - 2008 (3 years)

BCA

2002 - 2005 (3 years)

Chứng chỉ

SCJP (2008)

Oracle

Sun Certified Programming for the Java 2 Platform, Standard Edition 5.0

Các xuất bản

Expertise in All Mobile Platform

We have good expertise in android, iPhone & blackberry. For confirming it, we can show you the demo for projects that we have done in past. We are in software development[Web, desktop & mobile] & search engine optimization field for last three to four years. Our focus is only to meet quality not quantity.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự