riddhishrdesai Avatar

Các bài tham dự của riddhishrdesai

Cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com

 1. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PODDVR.com
  Đã rút