Thuê JDF Experts

  • JDF
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

  • Thuê khangcnttit92
    0.4
    1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
    We are team work with 6 members strong at JavaEE , Spring MVC most . - Have more than 9 year experience in mobile Java ,android (Android SDK ) , Sqlite , Libgdx , AndEngine , Cocos2dx and bellow : - C , C++ - JavaEE , Spring MVC , Webservice , Nodejs - Photoshop , PC - Native with PhP , Mysql and webservice -...
    We are team work with 6 members strong at JavaEE , Spring MVC most . - Have more than 9 year experience in mobile Java ,android (Android SDK ) , Sqlite , Libgdx , AndEngine , Cocos2dx and bellow : - C , C++ - JavaEE , Spring MVC , Webservice , Nodejs - Photoshop , PC - Native with PhP , Mysql and webservice - Very good at database : Oracle , Mysql , Sql Server - IDE : Inteji , Eclipse , Android Studio , Visual Studio , Sql Studio , Enterprise .... - OS : Window , Linux - WEB DEV : PhP, html , html5 , css, javascript , jquery (framework : laravel , bootstrap) - VPS : CENT-OS , UBUNTU. - DevOps tools : GIT , SmartGit , Jira , Bitbucket ,Jenkin , Docker. - AWS (S3 , Athena , Kinesis, Lambda , CloudWatch ...). - Google Firebase. - Communication tools : slack. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""