Account Management Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
Account Management skills include business development in an area or region, networking abilities, project management, exceptional verbal, written and presentation skills including proactive customer engagement. The ability to manage feedback/complaints with ethics and integrity and ensure contract conditions and compliance is met. The ability to listen to clients and offer solutions that work for them.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Account Management Professional? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Accounting project 2 need to do calculations........ 27 Kế toán, Nghiên cứu tài chính, Tài chính, Phân tích tài chính, Account Management Jun 14, 2018 Jun 14, 20183n 15g $14
build me accounting program we have a new medical equip company we need an accounting software where we can add products, customers, create receipt, invoices, purchases. we need it to manage our stuff and make them easy 8 Kế toán, Programming, Computer Science, Account Management Jun 11, 2018 Jun 11, 201822g 28t $342
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »