Alternative rock is a term used to categorize rock music that emerged from the independent music underground of the 1970s and became widely popular in the 1980s. In this instance, the word "alternative" refers to the genre's distinction from mainstream, or commercial rock or pop music.

Thuê Alternative Rock Artists

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD