Cài đặt dụng cụ Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an Appliance Installer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Installer of Direct TV Fire Stick I have a fire stick from Direct TV which needs to be connected to a HD TV. I have no idea about how it works, but would like to view a choice of tv channels. 2 Cài đặt dụng cụ Jun 18, 2018 Jun 18, 20185n 2g $32
AC installation install window AC 1 Người chăm chỉ, Cài đặt dụng cụ Jun 18, 2018 Jun 18, 20185n $111
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »