Facebook API Công việc và cuộc thi

Thuê ngoài các công việc cho dịch vụ của bạn tại Freelancer. Chúng tôi cung cấp truy cập đến hơn 28.9 triệu freelancer có kỹ năng trên khắp thế giới.

Các freelancer của chúng tôi có vô số các kỹ năng. Bao gồm thiết kế logo, thiết kế đồ họa, thiết kế website, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu thị trường, sắp chữ, dịch thuật, và nhập liệu (cùng nhiều công việc khác nữa).

Bạn có thể thuê một freelancer chỉ với 30 USD - khoảng 200 USD với các dự án trung bình đã hoàn thành.                          Cho dù bạn cần tiếp cận thị trường nào, bạn sẽ tìm thấy các Freelancer từ khắp nơi trên thế giới,                          sẵn sàng làm việc với bạn để đưa doanh nghiệp của bạn vượt ra khỏi ranh giới thông thường.

Để bắt đầu, Đăng dự án ngay bây giờ hoặc Thuê Những Freelancer Hàng Đầu.

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Facebook API Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Twitter Integration In Facebook Instant Article I want to embed twitter follower button in my facebook instant articles Need custom transformer rules for twitter follow button in facebook instant articles 1 PHP, Javascript, Facebook API Jun 23, 2018 Hôm nay6n 18g $25
Need Audience Network Mobile Web Ads Integrated on WordPress Site Need Audience Network Mobile Web Ads on WordPress Mobile Site using Header Bidding via [login to view URL] 1 Javascript, Facebook API Jun 23, 2018 Hôm nay6n 18g $17
facebook login feature from cordova/android device I need a demo for facebook login from cordova/android, thank you. I don't need backend. 25 Javascript, Mobile App Development, Android, PhoneGap, Facebook API Jun 21, 2018 Jun 21, 20184n 20g $17
Facebook Messenger integration with Magento I NEED TO ADD A BUTTON IN THE PRODUCT PAGE THAT COPIES THE URL OF THE PRODUCT PAGE AND OPENS THE FACEBOOK MESSENGER OR FACEBOOK MESSENGER IF IT IS ON THE MOBILE AND THE USER HAVE THE APP, PASTE IT THERE AND STARTS A CONVERSATION ON FACEBOOK PAGE. 11 PHP, Thiết kế trang web, Magento, Facebook API Jun 21, 2018 Jun 21, 20184n 20g $47
I have some issues with public API use. Hello there. I am just at a loss while using public API methods. In case you mastered in such sphere bid me for help. Thanks. 1 Facebook API, Qt Jun 21, 2018 Jun 21, 20184n 19g $15
i need capman turned off.. I want what i have in plain text deciphered and disconnected. 7 Ruby on Rails, Joomla, Công nghệ sinh học, Microsoft SQL Server, Facebook API Jun 20, 2018 Jun 20, 20184n 4g $499
Messenger ChatBot Developer I need to make a prototype of a simple ChatBot in Messenger Please let me know who can start ASAP 1 Facebook API Jun 20, 2018 Jun 20, 20183n 19g $25
Facebook API Help Hi! I need help with someone walking me through how to access my Facebook Ads API through my business manager. I want to be able to pull down the images and then upload a new post using image hash. I want to do all of this in Python 7 Python, Quảng cáo trên Facebook, Facebook API Jun 20, 2018 Jun 20, 20183n 16g $113
login function with facebook javascript sdk that would work in Cordova/inappbrowser I need "login with facebook" function by using javascript sdk which would be good also in Cordova/Inappbrowser. Who can send me a demo? 2 Javascript, Mobile App Development, jQuery / Prototype, PhoneGap, Facebook API Jun 19, 2018 Jun 19, 20183n 1g $167
Facebook javascript sdk login works well in browser but doesn't work in Cordova/inappbrowser Facebook javascript sdk login works well in browser but doesn't work in Cordova/inappbrowser. In cordova inappbrowser, when user put username and password, it shows a white fixed page, who can solve this problem? 8 Javascript, Mobile App Development, PhoneGap, Facebook API Jun 19, 2018 Jun 19, 20183n $39
Build me a Facebook Augmented Reality experience Hi, We are looking for a developer who has done work on FB AR Studio. Please post URLS of your FB AR experiences when you bid. This is a project basis role. Thanks. 8 Công nghệ tăng cường thực tế , Facebook API Jun 19, 2018 Jun 19, 20182n 15g $33
Fix our Facebook applicaton (NOT A MOBILE APP) Need someone specialized in Facebook applicationS to fix our app. (THIS IS NOT A MOBILE APP) 2 Facebook API Jun 18, 2018 Jun 18, 20181n 18g $27
Facebook Graph Api Issue Hello, Facebook made recently an update and changed urls to profile pictures. I am using a script that downloads many profile pictures at one time and at a certain level i get a 404 response from facebook server. I need a script that gets the direct facebook cdn url from facebook or anything that can solve the issue. Thanks 12 PHP, Facebook API Apr 1, 2018 Apr 1, 20182n 12g $46
Showing 1 to 13 of 13 entries
« 1 »