Flower Delivery Công việc và cuộc thi

rn

Flower Delivery involves the transportation of floral arrangements from a vendor to a recipient. Deliveries can range in size from a single bouquet to a bulk order for a large corporate event.

rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Flower Delivery person? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
transporting goods delivery 6 Giao hàng , Giao đồ ăn, Flower Delivery Mar 14, 2018 Mar 14, 2018Đã kết thúc ₫454545
Showing 1 to 1 of 1 entries
« 1 »