MonetDB Công việc và cuộc thi

MonetDB can be used for a wide variety of projects requiring complex queries against large databases in a short amount of time. Our MonetDB experts are equipped to take on your OLAP, data mining and GIS projects, so assembling a team of qualified professionals using our marketplace is easy.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a MonetDB Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »