Nokia Công việc và cuộc thi

Nokia is a Finnish company producing mobile devices for every major market segment and protocol. It also offers internet services such as games, applications, music, maps, media and messaging through the Nokia Ovi platform. If your business needs help working with the Nokia devices or the Nokia Ovi platform, you can hire talented freelancers for the task. Simply post your Nokia-related job or task today and start getting bids from freelancers.
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là a Nokia Developer? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (USD)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »