OEM Account Management Công việc và cuộc thi

rn
rn
rn
rn
OEM Account Management requires skills such as driving sales growth in assigned geographical areas, being the region/area expert, prospecting for new OEM opportunities, executing strategies, assuming a leadership role, gathering market intelligence with excellent research skills and managing resources, both time and budget. Customer relationship skills and excellent verbal and written skills are required.
rn
rn
rn
rn
rn

 

Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an OEM Account Management Professional? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
Showing 0 to 0 of 0 entries
« »