OpenVMS Công việc và cuộc thi

-
Đăng ký và bắt đầu kiếm tiền
Đăng ký để bắt đầu kiếm thu nhập. Bạn có phải là an OpenVMS Expert? Bạn có thể kiếm thêm thu nhập khi làm các việc này!

Tìm Công Việc Trên Freelancer

Dự án/Cuộc thi Mô tả Lượt đặt giá/Bài dự thi Kĩ năng Bắt đầu Kết thúc Giá (VND)
programe a open vpn clinet Hello, i have designed a software in Photoshop with around 5 pages or so. i need this programmed and to work successfully with my PHP Dashboard that is programmed to work with openvpn. the software must be programmed to work with dashboard and you must program it after the Photoshop file. Must work cross platform, you must be online through Skype to discuss details and progress. i have... 2 PHP, Thiết kế đồ họa, OpenGL, OpenCL, OpenVMS Oct 15, 2017 Oct 15, 2017Đã kết thúc ₫3174362
Little issue on Proxmox server with IP addresses getting routed I have a second range of IP's I just added to a VM in Proxmox, They ping fine internally and are recognised in WHM - but they arent accessible externally. I need a Proxmox guru to do the bridge magic! 3 OpenVMS Aug 28, 2017 Aug 28, 2017Đã kết thúc ₫954545
Showing 1 to 2 of 2 entries
« 1 »