Scikit-learn is a machine-learning library in Python. It creates accessible and easy to use tools for data mining and data analysis. Built on NumPy, SciPy and matplotlib, the project is open source and available for commercial use with a BSD license.

Thuê Scikit Learn Developers

Bộ lọc

Tìm kiếm gần đây của tôi
Lọc theo:
Ngân sách
đến
đến
đến
Loại
Nhiều kỹ năng
Ngôn ngữ
    Tình trạng công việc
    0 công việc được tìm thấy, giá theo USD

    Các bài viết top Scikit Learn cộng đồng