Đã hoàn thành

compare two excel files

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kahilH với giá $30 AUD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

a script comparing two excel files and creating third with non matching cell entries from a column. and then create another script/or same script/ take entry (string) from every cell (from a particular column) and put that entry into a field of a specific webpage and open that webpage as a new tab in chrome. This new tab opening with individual string entry should happen on a mouse click or on a spacebar press.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online