Đã Đóng

nhận nhập dữ liệu - repost

Tôi nhận nhập dữ liệu từ các đơn đặt hàng của khách hàng với các kỹ năng như trên, đặc biệt là word và exel, thiết kế powerpoint.

Xin đảm bảo dữ liệu được nhập một cách nhanh chóng và chính xác

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel, Microsoft Access, Powerpoint, Word

Xem nhiều hơn: exel word, word p, word exel, p v, nh , d m, Data entry exel, exel data, transferring powerpoint presentation ms word, transfer powerpoint file microsoft word, repost powerpoint, word data exel, dns powerpoint, convert article powerpoint, 500 powerpoint templates, word powerpoint conversion, powerpoint upload, powerpoint presentations needed, preparing powerpoint presentations

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hcm, Vietnam

ID dự án: #4755196

10 freelancer chào giá trung bình $11/giờ cho công việc này

alifulislam

I am expert in this type of job

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
annangox

i''m like a job!

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ngothanh

Mình có thể giúp bạn, hãy chọn mình

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
maianhtaivns

Tôi làm tốt công việc này, tin tưởng vào tôi

$11 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
harisjawa

Sẵn sàng làm việc.

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
thaiquynam

Tôi có thể làm được , vì thường xuyên làm bài thuyết trình cũng như thao tác nhiều trên office 2013, 2010, 2007, 2003

$10 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
havantan91

Với kiến thức về tin học văn phòng vững chắc, tôi tin mình có thể đảm nhận tốt vị trí này!

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ntnghia

Bạn có thể cho mình biết thêm chi tiết không? Mình rất quan tâm đến việc nhập liệu này.

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
thienyan

Trách nhiệm trong công việc là lợi thế của tôi.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
toni6226529

Hiện tại tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ hoàn thành tốt công việc này.

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0