Đã hoàn thành

119479 Easy Vectorization

I would like someone to vectorize the attached image for me. I would prefer it to be in Illustrator format and rescalable to any size. Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: vectorize image in illustrator, vectorize, vectorization, vectorization illustrator, image vectorization illustrator, image vectorize, illustrator vectorize image, vectorize image illustrator, illustrator vectorize, image vectorization, vectorize illustrator, vectorize image

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Austin, United States

ID dự án: #1865649

Được trao cho:

xclusiveads

please check the pmb. :)

$15 USD trong 1 ngày
(346 Đánh Giá)
6.2