Đã hoàn thành

20 Feb presentation

Được trao cho:

widichamp

Hi there, can i see your pdf file for review so then i will be able to give you exact price quotation..........

$200 AUD trong 3 ngày
(178 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $232 cho công việc này

$264 AUD trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
4.8