Tùy chỉnh theme Wordpress - Wordpress Theme Customization

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I would like to fix the “Child theme” as follow this demo: [login to view URL] Of course, I want import full utilities of the parent theme to child theme but want to customize some details in attached file bellow;

Tôi muốn chỉnh sửa trong “theme con” dựa trên theme mẹ theo như demo tại: [login to view URL] Mọi chức năng sẽ giống y hệt như theme mẹ nhưng sẽ được tùy biến với những yêu cầu trong file đính kèm sau:

CSS HTML PHP Thiết kế trang web WordPress

ID dự án: #18142465

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$187 cho công việc này

coriandercode

Welcome to my profile. I'm rich experienced with the developments of Desktop & Mobile App and Website . Your satisfaction is a duty for me, so I'll do our best on your project. ? 8+ years of experience in dev Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
3.7