Đang Thực Hiện

Integrate Salesforce with Smartsheet

When Creating/Updating Lead/Opportunity in Salesforce, it created/updated in smarthseet.

Kĩ năng: Salesforce.com, Phát triển ứng dụng Salesforce, CRM, Kiến trúc phần mềm, Điện toán đám mây

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Surat, India

ID dự án: #34350941